Network Menu

Glögg

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum: 2014-12-09
18:30 – 20:30


Välkommen på glöggkväll hemma hos Birgitta Koskinen, Bedminister, NJ. Kostnad $10 för att täcka inköpen. Evite kommer att skickas ut för anmälan.