New Jersey

SWEA New Jersey

Välkommen!

Vänskap, Gemenskap, Samhörighet

SWEA New Jersey är en förening för svensktalande kvinnor som bor i New Jersey, under en längre eller kortare tid.

Kommande aktiviteter

Apply for donations

SWEA New Jersey Chapter awards donations for projects that promote Swedish traditions and culture and are described in SWEA statues. Applications are accepted on an ongoing basis. Deadline is October 1, 2023. 

Läs mer
Om oss

SWEA är en global organisation med ett unikt internationellt nätverk som värnar om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner. SWEA finns på alla kontinenter i 77 avdelningar varav en finns i New Jersey.

Sociala medier
Se vad som händer i SWEA New Jersey, följ oss på Instagram!