Network Menu

2019 SWEA NJ Scholarship Recipient

Jack Lowe är  SWEA NJs stipenidat 2019. SWEA NJ har beslutat att ge honom ett stipendium på på $3000.
Jack är från Parsippany i NJ och studerar på West Point i NY. I höst kommer Jack att studera kriminologi vid Lunds Universitet med fokus på det svenska rättssystemet och  fängelseförhållanden. Jack har som mål att arbeta med att förändra det nuvarande amerikanska fängelsesystemet.
Styrelsen och stipendiekommiteen anser att Jacks intresse för att studera det svenska rätts- och fängelsesystemet, att han bor och går i skolan inom tri-state området, samt att han tar med sig viktig kunskap tillbaka till USA för att arbeta med att förändra det nuvarande amerikanska systemet, fyller kriteriet med att studera svenska kulturella förhållanden.