Network Menu

Betala medlemsskap

Den årliga medlemsavgiften är:

– Full medlem: $50

– Medlem efter 1 september: $25 – Gäller endast för nya medlemmar

– Under 25 år: $25

– Portomedlem (full medlem i annan SWEA-avdelning): $20

Medlemsavgiften betalas via:

– Check (information om postadress att skicka till följer via email från medlemsansvarig när medlemsansökan bekräftas )

– Kreditkort via PayPal**  PayPal button pic

**Var vänlig notera – sedan 1 mars 2016 tillkommer PayPals transaktionsavgift till medlemsavgiften vid betalning via PayPal.

Det belopp som ska betalas in när du väljer att betala medlemsagift med PayPal är:

– Full medlem: $51.75 ($50 SWEA medlemsavgift plus $1.75 PayPal avgift)

– Medlem efter 1 september: $26.03 ($25 SWEA medlemsavgift plus $1.03 PayPal avgift)

– Under 25 år: $26.03 ($25 SWEA medlemsavgift plus $1.03 PayPal avgift)

– Portomedlem (full medlem i annan SWEA-avdelning): $20.88 ($20 SWEA medlemsavgift plus $0.88 PayPal avgift)