New Jersey

Om oss

SWEA är en global organisation med ett unikt internationellt nätverk som värnar om det svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner. SWEA New Jersey är en del av regionen OAME, Östra Amerikas, som består av totalt 8 avdelningar; Atlanta, Boston, New York, North Carolina, Philadelphia, Virginia Beach och Washington DC

Swea – ett unikt nätverk

SWEA kan ge tips och råd att etablera sig och få veta hur saker och ting fungerar här. Ett medlemskap i SWEA ger en stark samhörighet med andra kvinnor med samma erfarenheter i ett unikt internationellt kvinnligt nätverk!

SWEAs ledord är Lokalt stöd, Världsvid vänskap och Global kompetens.

Om swea new jersey

SWEA New Jersey är en del av detta unika nätverk och har funnits sedan 1986. Våra aktiviteter består av promenader, luncher, AWs, kulturella träffar, digitala webbinarier och mycket mer. Vi firar även svenska högtider tillsammans.  Speciellt för den nyinflyttade är ett medlemskap i SWEA till ovärderlig hjälp om du vill få kontakt med andra svenska kvinnor.

Välkommen till SWEA New Jersey!

Ordförande i SWEA New Jersey
newjersey@swea.org