New Jersey

Förnya medlemskap

Nytt år, ny medlemsavgift, och nytt godkännande!

Detta gäller endast för dig som under föregående år var medlem i SWEA New Jersey.  Enligt nya EU direktiv måste vi be dig godkänna SWEAs bild- och sekretesspolicy. Samtidigt har du möjlighet att uppdatera din adress, mobilnummer mm. Mer info om SWEAs sekretesspolicy finns på hemsidan.

Fyll i förnyelseblanketten här:

Förnyelseblankett.

Medlemsavgiften betalas via:

 • Check (information om postadress att skicka till följer via email från medlemsansvarig när medlemsansökan bekräftas )
  • Fullt medlemskap $50 (check)
  • Portomedlem $20 (check)
  • Medlem yngre än 25 år $25 (check)
 • Kreditkort via PayPal
  • Fullt medlemskap $52.50 (PayPal)
  • Portomedlem $21.50 (PayPal)
  • Medlem yngre än 25 år, $26.50 (PayPal)

Klicka här för PayPal