Network Menu

Kommittéer

Personerna i våra kommitteér vals vid årsmötet i februari. Fundera på vad som intresserar Dig. Vi är öppna för nya idéer – engagera dig gärna!

SWEA NJ Kommittéer 2021

Budgetkommittén: Karin Lindgren, Ingrid Cagan, Anna Liebler

Finanskommittén: Anita Rhodes, Birgitta Breen, Ann Johansson

Nomineringskommittén: 3 vakanta platser

Stipendiekommittén: Birgitta Koskinen, Sussie DeAngelis, Camilla Sivertsson

Donationskommittén: Maud Hendler, Elly Gustafson, Anna Liebler

Programkommittén: Sara Sandström, Annika Bentzen, Birgitta Odqvist

Julmarknadskommittén: Anita Rhodes, Birgitta Breen, Lena Melquist, Johanna OConnor

 

Om du vill komma i kontakt med någon kommitté, maila oss på newjersey(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org