Network Menu

Kommitteer

Personerna i våra kommitteér vals vid årsmötet i februari. Fundera på vad som intresserar Dig, vi är öppna för nya idéer – engagera dig gärna!

Kommitteer 2019:

Julmarknadskommittén: Anita Rhodes, Birgitta Breen, Marianne Brody, Ulrika Volpe, Lena Melquist, Annika Bentzen, Johanna O’Connor

Donationskommittén: Maud Hendler, Camilla Morch, Charlotte Brandin

Nomineringskommittén: Birgitta Koskinen, Camilla Morch, Birgitta Odqvist

Finansiella granskningskommittén: Anita Rhodes, Ann Hedengren, Lena Melquist

Budgetkommittén: Ingrid Cagan, Iliana Björling-Sachs, Karin Lindgren

Stipendiekommittén: Sussie DeAngelis, Birgitta Koskinen, Camilla Morch

Programkommittén: Annika Bentzen, Jessica Nordström, Lena Melquist

 

Om du vill komma i kontakt med någon kommitté, maila oss på newjersey(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org