Network Menu

Medlemsansökan

Så här ansöker du om medlemskap

Fyll i blanketten nedan med din information. Om Du har frågor, var vänlig kontakta oss på newjersey.medlem(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Ansökan om medlemskap i SWEA New Jersey

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

  • Section

    Section

 

Verifiering

 

Klicka här för information om hur Du betalar medlemsavgiften.