Välkommen!

SWEA New Jersey välkomnar alla svensktalande kvinnor över 18 år. Vi är runt 100 medlemmar i alla åldrar. Våra regelbundna aktiviteter består bl.a av promenader, luncher och olika kvällsaktiviteter.  Vi träffas också för att diskutera lästa böcker.  De stora årliga evenemangen är Julmarknaden, Glögg-festen, Sillsexan och Kräftskivan. Vårt mål är att utbyta erfarenheter, främja den svenska kulturen, de svenska traditionerna och det svenska språket, och att framför allt ha roligt tillsammans. Vi har ett antal grupper och kommittéer, bl.a. stipendie-, donations- och programkommitté.

Vår stolthet och tillika största ”fundraiser” är vår Julmarknad.

Vi donerar till projekt med svensk anknytning samt till utbildning genom stipendier

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen.

Välkommen att höra av Dig!

Vi tar emot nya medlemmar med öppna armar.